Blog - code


Biraz da yazalım

QuestionMe


(TR) Bu sayfa, QuestionMe mobil uygulamasının kullanılabilmesi için gereken "Şartlar ve Koşullar", "Gizlilik Politikası" ve "Aydınlatma Metni" nin kullanıcılar ile paylaşılabilmesi için hazırlanmıştır. Sayfaya, metinlerin Türkçe versiyonları ile başlanacak, ardından da İngilizce versiyonlarına geçilecektir.

(EN) This page has been prepared for the sharing of "Terms and Conditions", "Privacy Policy" and "Clarification Text" to the users in order to use QuestionMe mobile app. Page will start with the Turkish versions of the texts first, and then move on to the English versions. The English version lacks the "Clarification Text" part. It is needed in order to publish an application by Turkish Personal Data Protection Law. Feel free to ask us about it, translate its Turkish version or check it out in its original website: Turkish Personal Data Protection Law

(TR) Şartlar ve koşullar

Bu şartlar ve koşullar ("Anlaşma"), "QuestionMe" mobil uygulamasını ("Mobil Uygulama" veya "Hizmet") ve ilgili ürün ve hizmetlerini (topluca, "Hizmetler") kullanımınıza ilişkin genel hüküm ve koşulları belirler. Bu Sözleşme, sizinle ("Kullanıcı", "siz" ya da "sizin") bu Mobil Uygulama geliştiricisi ("Operatör", "biz", "bize" ya da "bizim") arasında yasal olarak bağlayıcıdır. Bu sözleşmeyi bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına yapıyorsanız, söz konusu kuruluşu bu sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz, bu durumda "Kullanıcı", "siz" ya da "sizin" terimleri bu kuruluş için anılacaktır. Böyle bir yetkiniz yoksa veya bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmemeli ve Mobil Uygulama ve Hizmetlere erişemez ve bunları kullanamazsınız. Mobil Uygulama ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Sözleşmenin şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. Elektronik olmasına ve sizin tarafınızdan fiziksel olarak imzalanmamış olmasına rağmen bu Sözleşmenin sizinle Operatör arasında bir sözleşme olduğunu ve Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanımınızı yönettiğini kabul edersiniz.

Hesaplar ve üyelik

Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanmak için en az 13 yaşında olmalısınız. Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek en az 13 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz. Mobil Uygulamada bir hesap oluşturduğunuzda, hesabınızın güvenliğini sağlamaktan sorumlusunuz ve hesap altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve bununla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Siz oturum açmadan ve Hizmetleri kullanmaya başlamadan önce yeni hesapları izleyebilir ve inceleyebiliriz, ancak böyle bir zorunluluğumuz yoktur. Her türlü yanlış iletişim bilgilerinin verilmesi, hesabınızın feshedilmesine neden olabilir. Hesabınızın izinsiz kullanımını veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bize bildirmelisiniz. Bu tür eylemler veya ihmaller sonucunda maruz kalınan her türlü zarar da dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacağız. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi veya davranışınızın veya içeriğinizin itibarımıza ve iyi niyetimize zarar verme eğiliminde olduğunu belirlersek hesabınızı (veya herhangi bir bölümünü) askıya alabilir, devre dışı bırakabilir veya silebiliriz. Hesabınızı yukarıdaki nedenlerle silersek, Hizmetlerimize yeniden kaydolamazsınız. Daha fazla kaydı önlemek için e-posta adresinizi ve İnternet protokolü adresinizi engelleyebiliriz.

Kullanıcı içeriği

Hizmeti kullanırken Mobil Uygulamada gönderdiğiniz hiçbir veri, bilgi veya materyalin (topluca “İçerik”) sahibi değiliz. Gönderilen tüm İçeriğin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu ve fikri mülkiyet mülkiyeti veya kullanım hakkı konusunda yegane sorumluluk size aittir. Hizmetlerimiz kullanılarak tarafınızca gönderilen veya oluşturulan Mobil Uygulamadaki İçeriği izleyebilir ve inceleyebiliriz, ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur. Kullanıcı hesabınızın İçeriğine yalnızca size Hizmetlerin sağlanması amacıyla gerektiği şekilde erişme, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, yeniden biçimlendirme, görüntüleme ve uygulama izni veriyorsunuz. Bu beyanları veya garantileri sınırlandırmaksızın, kendi takdirimize bağlı olarak, makul görüşümüze göre, politikalarımızdan herhangi birini ihlal eden veya herhangi bir şekilde zararlı ya da itiraz edilebilir olan herhangi bir İçeriği reddetme veya kaldırma yükümlülüğümüz olmasa da hakkımız vardır. Sizin tarafınızdan özel olarak izin verilmediği sürece, Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanımınız bize, tarafınızca oluşturulan ticari, pazarlama veya benzeri amaçlarla kullanıcı hesabınızda saklanan İçeriği kullanma, çoğaltma, uyarlama, değiştirme, yayınlama veya dağıtma lisansı vermez.

Yedeklemeler

Mobil Uygulamada bulunan İçerikten sorumlu değiliz. Hiçbir durumda, herhangi bir İçeriğin kaybından sorumlu tutulamayız. İçeriğinizin uygun şekilde yedeğini almak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, bazı durumlarda ve belirli durumlarda kesinlikle hiçbir yükümlülük altına girmeden, belirli bir tarih ve saatte silinen verilerinizin bir kısmını veya tamamını kendi amaçlarımız için yedeklemiş olabileceğimiz durumlarda geri yükleyebiliriz. İhtiyacınız olan verilerin mevcut olacağının garantisini vermiyoruz.

Diğer kaynaklara bağlantılar

Mobil Uygulama ve Hizmetler başka kaynaklara bağlanabilse de, burada özellikle belirtilmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantılı kaynakla herhangi bir onay, ilişki, sponsorluk, destek veya bağlantı ima etmiyoruz. İnceleme veya değerlendirmeden sorumlu değiliz ve herhangi bir işletmenin veya bireyin tekliflerini veya kaynaklarının içeriğini garanti etmiyoruz. Diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Mobil Uygulama'da link ile eriştiğiniz her türlü kaynağın yasal beyanlarını ve diğer kullanım koşullarını dikkatle incelemelisiniz. Diğer site dışı kaynaklara bağlantı verme riski size aittir.

Yasaklanmış kullanımlar

Sözleşmede belirtilen diğer şartlara ek olarak, Mobil Uygulamayı ve Hizmetleri veya İçeriği kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç için; (b) başkalarını herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmaya veya katılmaya teşvik etmek; (c) herhangi bir uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemesini, kuralı, kanunu veya yerel düzenlemeyi ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek; (e) taciz etmek, suistimal etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, küçük düşürmek, korkutmak veya cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik temelinde ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (g) Mobil Uygulama ve Hizmetlerin, üçüncü taraf ürün ve hizmetlerinin veya İnternet'in işlevselliğini veya işleyişini etkileyecek veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer herhangi bir kötü amaçlı kodu yüklemek veya iletmek; (h) istenmeyen e-posta, kimlik avı, pharm, bahane, örümcek, gezinme veya kazıma; (i) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç için; veya (j) Mobil Uygulama ve Hizmetlerin, üçüncü taraf ürün ve hizmetlerinin veya İnternet'in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak. Yasaklanmış kullanımlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz için Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanımınızı sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

Fikri mülkiyet hakları

“Fikri Mülkiyet Hakları”, herhangi bir telif hakkı ve ilgili haklar, ticari markalar, tasarımlar, patentler, buluşlar, iyi niyet ve devir için dava açma, buluşlara ilişkin haklar, kullanım hakları ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları, her durumda tescilli veya tescilsiz olup, başvurulacak ve verilecek tüm başvurular ve haklar, bu haklardan rüçhan talep etme hakları ve tüm benzer veya eşdeğer haklar dahil ya da koruma biçimleri ve dünyanın herhangi bir yerinde şimdi ya da gelecekte var olan ya da var olacak diğer entelektüel faaliyet sonuçları hakkıyla ilgili veya bunlarla ilgili olarak tüzük, genel hukuk veya hakkaniyet tarafından verilen mevcut ve gelecekteki tüm haklar anlamına gelir. Bu Sözleşme, Operatörün veya üçüncü tarafların sahip olduğu herhangi bir fikri mülkiyeti size devretmez ve bu tür mülklere ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca Operatöre ait olacaktır. Mobil Uygulama ve Hizmetler ile bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, Operatörün veya lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Mobil Uygulama ve Hizmetler ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü şahısların ticari markaları olabilir. Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanmanız size Operatör veya üçüncü taraf ticari markalarından herhangi birini çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkı veya lisansı vermez.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Sözleşmeyi veya Mobil Uygulama ve Hizmetlerle ilgili şartlarını herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi revize edeceğiz. Ayrıca, sağladığınız iletişim bilgileri gibi, kendi takdirimize bağlı olarak size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz.

Bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, revize edilmiş Sözleşmenin yayınlanmasıyla birlikte hemen geçerli olacaktır. Gözden geçirilmiş Sözleşmenin (veya o tarihte belirtilen başka bir fiilin) yürürlüğe girdiği tarihten sonra Mobil Uygulama ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

Bu şartların kabulü

Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Mobil Uygulamaya ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Mobil Uygulama ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur. Bu şartlar ve koşullar politikası, şartlar ve koşullar oluşturucu ile oluşturulmuştur.

Bizimle iletişime geçmek için

Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

mertyazi44@hotmail.com

Bu belge en son 22 Haziran 2022'de güncellenmiştir

(TR) Gizlilik Politikası

Mert Yazı, QuestionMe uygulamasını Ücretsiz bir uygulama olarak geliştirdi. Bu HİZMET Mert Yazı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır ve olduğu gibi kullanılması amaçlanmıştır.

Bu sayfa, herhangi biri Hizmetimi kullanmaya karar verirse, Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili politikalarım hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için kullanılır.

Hizmetimi kullanmayı seçerseniz, bu politikayla ilgili bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Topladığım Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklananlar dışında kullanmayacağım veya kimseyle paylaşmayacağım.

Bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe bu sayfadan erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızdaki ile aynı anlamlara sahiptir.

Bilgi Toplama ve Kullanım

Daha iyi bir deneyim için, Hizmetimizi kullanırken, bize ad, soyad, e-posta, profil fotoğrafı, meslek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebilirim. İstediğim bilgiler cihazınızda veya Firebase servislerinde tutulacak ve hiçbir şekilde tarafımdan toplanmayacaktır.

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilen üçüncü taraf hizmetleri kullanır.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların gizlilik politikasına bağlantılar:

Kayıt Verileri

Hizmetimi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda, telefonunuzdaki Log Data adlı veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığımı size bildirmek isterim. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, Hizmetimi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullanımınızın saati ve tarihi ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir.

Bilgi Yönetimi

Hakkınızda sahip olduğumuz belirli Kişisel Bilgileri silebilirsiniz. Silebileceğiniz Kişisel Bilgiler, Mobil Uygulama ve Hizmetler değiştikçe değişebilir. Ancak Kişisel Bilgileri sildiğinizde, bağlı şirketlerimize ve ortaklarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca, revize edilmemiş Kişisel Bilgilerin bir kopyasını kayıtlarımızda tutabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi silmek veya hesabınızı kalıcı olarak silmek isterseniz, bunu bizimle iletişime geçerek yapabilirsiniz.

Çerezler

Çerezler, anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak yaygın olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili hafızasında saklanır.

Bu Hizmet, bu "çerezleri" açıkça kullanmaz. Ancak uygulama, bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için üçüncü taraf kodu ve "çerezler" kullanan kitaplıklar kullanabilir. Bu tanımlama bilgilerini kabul etme veya reddetme seçeneğine sahipsiniz ve cihazınıza bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini bilirsiniz. Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Hizmetin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Servis Sağlayıcıları

Aşağıdaki sebeplerden dolayı üçüncü şahıs şirketleri ve bireyleri istihdam edebilirim:

 • Hizmetimizi kolaylaştırmak için;
 • Hizmeti bizim adımıza sağlamak için;
 • Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için; veya
 • Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için.

Bu Hizmetin kullanıcılarını, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerine erişimi olduğu konusunda bilgilendirmek istiyorum. Sebebi ise kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, bilgileri başka bir amaçla açıklamamak veya kullanmamakla yükümlüdürler.

Güvenlik

Bize Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyorum, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir koruma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir iletim yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve mutlak güvenliğini garanti edemediğimi unutmayın.

Diğer Sitelere Linkler

Bu Hizmet, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin benim tarafımdan işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolüm ve sorumluluğum yoktur.

Çocukların Gizliliği

Bu Hizmetler 13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmez. 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyorum. 13 yaşından küçük bir çocuğun bana kişisel bilgiler verdiğini öğrenirsem, bunu derhal sunucularımızdan silerim. Ebeveyn veya vasi iseniz ve çocuğunuzun bize kişisel bilgiler verdiğini biliyorsanız, gerekli işlemleri yapabilmem için lütfen benimle iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebilirim. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğim.

Bu politika şu tarihten itibaren geçerlidir: 2022-06-22

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikam hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, benimle iletişim kurmaktan çekinmeyin: mertyazi44@hotmail.com.

Bu gizlilik politikası sayfası şu adreste oluşturulmuştur: privacypolicytemplate.net ve App Privacy Policy Generator tarafından değiştirilmiş/oluşturulmuştur.

(TR) KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

QuestionMe olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“İlgili kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

Kişisel Veri Tanımı ve İşlenmesi Kavramı

İlgili kanun çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Örnek olarak ad, soyad, profil resmi, ünvan, e-posta adresi gibi bilgiler size ait kişisel verilerinizdir.

“Kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin bir veri kayıt sisteminin parçası olmak sureti ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi işlemleri ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Mert Yazı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta : mertyazi44@hotmail.com

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kullanıcılara ait kişisel verilerden ad, soyad ve e-posta adresi, ilgili kişinin uygulamaya üye olması halinde ve manuel olarak bu bilgileri kullanıcı oluşturma formuna girmesiyle elde edilmektedir. Eğer ilgili kişi, Facebook veya Google üyelikleri ile giriş yapmak ister ise, bu platformlardan sadece ad, soyad, e-posta ve var ise profil fotoğrafı talep edilmektedir. Uygulama içerisinde kullanılan diğer bilgileriniz ise ilgili kişinin rızası ile istediği takdirde doldurabileceği ve doldurulması zorunlu olmayan verilerdir.

Ayrıca bize yapılan başvurular, yazılı veya elektronik ortamda gönderilen formlar, telefonlarımızın aranması veya sosyal medyamıza ulaşmak sureti ile ilettiğiniz kişisel bilgiler de tarafımızca toplanabilmektedir.

Toplanılan bu kişisel veriler, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacı ile, açık rızanız alınarak ya da alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Verileriniz mevzuatta bildirilen yasal süreler dahilinde saklanabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ilgili kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçlarına uygun olarak veri sorumlusu tarafından, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere sunulacak ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için kullanılmakla beraber, gelecekteki projelerinde veri sorumlusuna hizmet kalitesini artırabilmesi için ticari ve iş stratejileri anlamında fikir sağlayacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizi; açık rızanıza istinaden veya ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla yurt dışında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetler sunulabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi amacıyla, bağlantılarımız, iş ortaklarımız ve faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sorumlusuna ilettiğiniz takdirde, en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili kanunun 11. maddesi uyarınca haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla..

(EN) Terms and conditions

These terms and conditions (“Agreement”) set forth the general terms and conditions of your use of the “QuestionMe” mobile application (“Mobile Application” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Agreement is legally binding between you (“User”, “you” or “your”) and this Mobile Application developer (“Operator”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Mobile Application and Services. By accessing and using the Mobile Application and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and the Operator, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Mobile Application and Services.

Accounts and membership

You must be at least 13 years of age to use the Mobile Application and Services. By using the Mobile Application and Services and by agreeing to this Agreement you warrant and represent that you are at least 13 years of age. If you create an account in the Mobile Application, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may, but have no obligation to, monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

User content

We do not own any data, information or material (collectively, “Content”) that you submit in the Mobile Application in the course of using the Service. You shall have sole responsibility for the accuracy, quality, integrity, legality, reliability, appropriateness, and intellectual property ownership or right to use of all submitted Content. We may, but have no obligation to, monitor and review the Content in the Mobile Application submitted or created using our Services by you. You grant us permission to access, copy, distribute, store, transmit, reformat, display and perform the Content of your user account solely as required for the purpose of providing the Services to you. Without limiting any of those representations or warranties, we have the right, though not the obligation, to, in our own sole discretion, refuse or remove any Content that, in our reasonable opinion, violates any of our policies or is in any way harmful or objectionable. Unless specifically permitted by you, your use of the Mobile Application and Services does not grant us the license to use, reproduce, adapt, modify, publish or distribute the Content created by you or stored in your user account for commercial, marketing or any similar purpose.

Backups

We are not responsible for the Content residing in the Mobile Application. In no event shall we be held liable for any loss of any Content. It is your sole responsibility to maintain appropriate backup of your Content. Notwithstanding the foregoing, on some occasions and in certain circumstances, with absolutely no obligation, we may be able to restore some or all of your data that has been deleted as of a certain date and time when we may have backed up data for our own purposes. We make no guarantee that the data you need will be available.

Links to other resources

Although the Mobile Application and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link in the Mobile Application. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

Prohibited uses

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Mobile Application and Services or Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Mobile Application and Services, third party products and services, or the Internet; (h) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (i) for any obscene or immoral purpose; or (j) to interfere with or circumvent the security features of the Mobile Application and Services, third party products and services, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Mobile Application and Services for violating any of the prohibited uses.

Intellectual property rights

“Intellectual Property Rights” means all present and future rights conferred by statute, common law or equity in or in relation to any copyright and related rights, trademarks, designs, patents, inventions, goodwill and the right to sue for passing off, rights to inventions, rights to use, and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection and any other results of intellectual activity which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world. This Agreement does not transfer to you any intellectual property owned by the Operator or third parties, and all rights, titles, and interests in and to such property will remain (as between the parties) solely with the Operator. All trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Mobile Application and Services, are trademarks or registered trademarks of the Operator or its licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Mobile Application and Services may be the trademarks of other third parties. Your use of the Mobile Application and Services grants you no right or license to reproduce or otherwise use any of the Operator or third party trademarks.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Agreement or its terms related to the Mobile Application and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Agreement will be effective immediately upon the posting of the revised Agreement unless otherwise specified. Your continued use of the Mobile Application and Services after the effective date of the revised Agreement (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

Acceptance of these terms

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Mobile Application and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Mobile Application and Services. This terms and conditions policy was created with the terms and conditions generator.

Contacting us

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Agreement, we encourage you to contact us using the details below:

mertyazi44@hotmail.com

This document was last updated on June 22, 2022

(EN) Privacy Policy

Mert Yazı built the QuestionMe app as a Free app. This SERVICE is provided by Mert Yazı at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.

If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible in this page unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to name,surname,email,profile photo,profession. The information that I request will be retained on your device or Firebase services and is not collected by me in any way.

The app does use third-party services that may collect information used to identify you.

Link to the privacy policy of third-party service providers used by the app

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Managing Information

You are able to delete certain Personal Information we have about you. The Personal Information you can delete may change as the Mobile Application and Services change. When you delete Personal Information, however, we may maintain a copy of the unrevised Personal Information in our records for the duration necessary to comply with our obligations to our affiliates and partners. If you would like to delete your Personal Information or permanently delete your account, you can do so by contacting us.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do the necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-06-22

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at mertyazi44@hotmail.com.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy GeneratorBir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ısığından bir şey kaybetmez..

Kategoriler


> arduino

> mobile-app